"Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva,
un Vārds bija Dievs." (Jņ 1:1)
1208. gadā gadā Imeras latviešu Indriķis kā mācītājs izveido Papendorfas (Rubenes) draudzi un šeit viņš arī saraksta nozīmīgāko tā laika vēstures avotu “Livonijas hronika”. 1795. gadā Papendorfas (Rubenes) luterāņu draudzes mācītāja Kristofa Hardera vadībā tiek izdota "Tā pirmā pavāru grāmata" latviešu valodā, kas iespiesta vietējā privātajā driķētavā(tipogrāfijā). Padomju okupācijas gados Rubenes baznīcā un draudzē tika saglabāta dievkalpojumu svinēšana un sadraudzība.
Aktualitātes
Otrdiena, 23. jūlijs
Vārda dienas: Magda, Magdalēna, Magone, Mērija
 • Kungs, tiešām, tavas liecības ir mana līksme un manas padomdevējas! Ps 119:24
 • Jēzus saka: Nedomājiet, ka es esmu nācis atmest bauslību vai praviešus, es neesmu nācis tos atmest, bet piepildīt. Mt 5:17
 • Indriķa diena

  08.07.24.
  Tas ir pašsaprotami, ka mēs cieņā un pateicībā pieminam tos cilvēkus, kuri savā laikā un vietā ir paveikušu ko tādu, kas pēc viņiem - kā paša darītāja zīmoga nospiedums - ietiecas un turpinās gadu desmitos, pat simtos.
  LELB Rubenes(Papendorfa) draudzei, kas ir viena no pirmajām un senākajām kristiešu kopienām tagadējā Latvijas teritorijā un tuvākajai apkaimei šāda personība noteikti ir "Livonijas hronikas" autors priesteris Indriķis jeb Heinrihs.
  (https://www.historia.lv/raksts/pa-hronikas-pedam-rubenes-baznicas-ekspozicijas-paplasinata-timekla-versija-2-sadala))

  Indriķa kā misionāra Papendorfā aizsāktā kristīgā kalpošana šajā vietā bez pārtraukuma turpinās jau 816 gadus. Šajos gadsimtos pārdzīvoti vācu, poļu, krievu laiki, kā arī padomijas terors un okupācija. Par spīti kangaru apzinātajām neģēlībām, izpriecāti arī brīvības un neatkarības gadi.
  Visos iepriekš pieminētajos laikos Indriķa aizsāktās kalpošanas būtība un pamats šajā vietā palicis nemainīgs - Kristus Evaņģēlija sludināšana un Viņa Svēto Sakramentu izdalīšana.
  Lai veicinātu vēsturisko notikumu izpratni un kristīgo vērtību saglabāšanu mūsdienās, 2020. gadā ar Kocēnu novada domes finansiālu atbalstu tika īstenots ERAF projekts "Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos" ar mērķi "...saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" .

  Lasīt vairāk
  Pasākumu kalendārs
  Nesenie pasākumi
 • 22. decembris 18:00 Riharda Saules Ziemassvētku ieskaņas koncerts “Ziemas stāsti”
 • 10. decembris 17:00 Jauktā kora "Valmiera" koncerts "..ar bērna ticību.."
 • 18. decembris 12:30 Vīru kora "Imanta" Ziemassvētku koncerts "Pāri visam pasaules postam"
 • Draudzes mācītājs Gints Polis
  Dievkalpojumi tiek svinēti katru svētdienu 10.00
  Piesakies jaunumiem