"Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva,
un Vārds bija Dievs." (Jņ 1:1)

Ārmisija Indijā

19.10.23.
LELB Rubenes draudze aktīvi iesaistījusies kristīgās misijas atbalstīšanā Tamil Nadu štatā, Dienvidindijā.
 Saskaņā ar Kristus aiciājumu un pavēli, kas sevī ietver arī apsolījumu: "Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, tādēļ ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis; un, redzi, Es esmu ar jums ik dienas, līdz laiku beigām."(Mt 28:18-20), LELB Rubenes draudze tiešā veidā aktīvi ir iesaistījusies Annas Irbes Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Indijā(AILELBI) kristīgās misijas praktiskajā kalpošanā. Mācītājs Gints Polis tajā būs līdz decembra sākumam, bet Adventa I svētdienas dievkalpojumu atkal svinēsim kopā. 
Šajā periodā svētdienās, kā jau ierasts, dievkalpojumi plkst. 10.00, kuros kalpos kāds no LELB garīdzniekiem.

P.S. Par šobrīd kristīgās misijas kalpošanā ikdienā notiekošo, vairāk varat uzzināt FB kontā "Kalnozoli Raiskums".
 
  AtgrieztiesIesaki draugiem: 
Piesakies jaunumiem