"Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva,
un Vārds bija Dievs." (Jņ 1:1)

Indriķa diena

08.07.24.
Tas ir pašsaprotami, ka mēs cieņā un pateicībā pieminam tos cilvēkus, kuri savā laikā un vietā ir paveikušu ko tādu, kas pēc viņiem - kā paša darītāja zīmoga nospiedums - ietiecas un turpinās gadu desmitos, pat simtos. LELB Rubenes(Papendorfa) draudzei, kas ir viena no pirmajām un senākajām kristiešu kopienām tagadējā Latvijas teritorijā un tuvākajai apkaimei šāda personība noteikti ir "Livonijas hronikas" autors priesteris Indriķis jeb Heinrihs. (https://www.historia.lv/raksts/pa-hronikas-pedam-rubenes-baznicas-ekspozicijas-paplasinata-timekla-versija-2-sadala)) Indriķa kā misionāra Papendorfā aizsāktā kristīgā kalpošana šajā vietā bez pārtraukuma turpinās jau 816 gadus. Šajos gadsimtos pārdzīvoti vācu, poļu, krievu laiki, kā arī padomijas terors un okupācija. Par spīti kangaru apzinātajām neģēlībām, izpriecāti arī brīvības un neatkarības gadi. Visos iepriekš pieminētajos laikos Indriķa aizsāktās kalpošanas būtība un pamats šajā vietā palicis nemainīgs - Kristus Evaņģēlija sludināšana un Viņa Svēto Sakramentu izdalīšana. Lai veicinātu vēsturisko notikumu izpratni un kristīgo vērtību saglabāšanu mūsdienās, 2020. gadā ar Kocēnu novada domes finansiālu atbalstu tika īstenots ERAF projekts "Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos" ar mērķi "...saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" .
  Kā šīs nepārtrauktības apliecinājumu, šogad Indriķa dienu LELB Rubenes draudzē pateicībā svinēsim 14. jūlijā plkst. 10.00 kristību un iesvētību dievkalpojumā.

   Soli Deo Gloria!
 
  AtgrieztiesIesaki draugiem: 
Piesakies jaunumiem